Relieful

Oraşul Ocna Sibiului este aşezat în bazinul superior al râului Visa, la contactul Depresiunii Sibiului cu Podişul Secaşelor şi Podişul Hârtibaciului, încadrat de o mică depresiune alungită, formată din două compartimente: culoarul râului Visa şi bazinetul dolinar, rezultat prin eroziunea torenţială şi prăbuşirea sterilului de deasupra minelor părăsite din masivul de sare.
Dealurile alcătuite din roci sedimentare sunt dispuse în două culmi principale, orientate nord – sud, de o parte şi de alta a culoarului văii Visa. Ele sunt: Chiciora Ocnei (574 m), Faţa Vacilor (499 m), Dealul Cetăţii (441 m), iar la sud – vest de Dealul Ricoteciu (549 m), Gorganul (562 m), Dealul Sibiului (506 m).
Valea Visa este însoţită în zonă de o singură terasă, de 5 – 6 m înălţime relativă şi cu lăţime de 200 – 300 m.
Localitatea şi staţiunea care formează oraşul Ocna Sibiului s-au dezvoltat cu precădere în lungul văii, ocupând în totalitate terasa inferioară a acesteia.
Zona saliferă are aspect de dolină deschisă spre valea pârâului Visa şi s-a format, parţial, prin îndepărtarea straturilor de pǎmânt argilos ce formează acoperământul sării, de către apele de infiltraţie, cu acţiune de dizolvare asupra masivului de sare, formându-se la suprafaţa sǎrii aflorimente. Aflorimentele de sare cele mai atrăgătoare din punct de vedere turistic sunt pereţii de sare deschişi de apa Lacului Brâncoveanu şi peretele nordic al Lacului Ocniţa.

Scroll to top